JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de meest recente projecten.

De Energiebox helpt mensen succesvol uit de bijstand!

Ons project de Energiebox wordt genoemd als éen van de 7 inspirerende en succesvolle aanpakken om langdurig bijstandsgerechtigden duurzaam maatschappelijk te laten participeren in het onderzoeksrapport ‘Succesvol uit de bijstand’.

Lees meer >

Omgekeerd inzamelen een groot succes in Hengelo

De gemeente Hengelo kent sinds de invoering van omgekeerd inzamelen in 2018 een forse daling van het restafval. JMA heeft voor de gemeente de evaluatie van het afvalbeleid opgesteld. Hierbij is ook gekeken naar de mogelijkheid die de gemeente aan inwoners biedt om de restafvalbak te behouden en naar de mogelijkheden voor nascheiding als aanvullende optie op het omgekeerd inzamelen.

Lees meer >

Energiebox van start in Eindhoven

In navolging van meerdere gemeenten heeft ook Eindhoven besloten de Energiebox in te zetten om energiearmoede tegen te gaan en de CO2-uitstoot van huishoudens te verlagen. In samenwerking met Start Foundation worden in Eindhoven vier langdurig werkzoekende 55+’ers opgeleid tot energieadviseur. Zij zullen Eindhovenaren voorzien van advies om energie, en daarmee geld, te besparen.

Lees meer >

Training energieambassadeurs Katwijk

JMA heeft een training voor energieambassadeurs in Katwijk verzorgt. De training heeft twee dagdelen beslagen en in totaal zijn 10 mensen opgeleid tot energieambassadeur.

Lees meer >

Ouder-Amstel gaat Diftar invoeren om het restafval met de helft te verminderen

De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft op 3 juli besloten om Diftar in te gaan voeren. Diftar zal per 2021 het gedifferentieerd tarief invoeren, waardoor de inwoners van Ouder-Amstel zullen gaan betalen voor hoe vaak ze hun restafval bij de ondergrondse container aanbieden.

Lees meer >